سخن مدیر عامل

دسته: پترو تجهیز نوشته شده توسط avinnet

سخن مدیرعامل

ceo   بالندگی هر جامعه و رشد و شکوفایی هر کشوری مرهون نگاه ژرف نخبگان آن جامعه است. صنعت گران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش نخبگان جامعه وظیفه بزرگی را برعهده دارند. ایجاد اشتغال مولد وثروت ساز با تکیه بر رفع نیازمندی های هرجامعه مهم ترین وظیفه صنعت گران است.

   شرکت پترو تجهیز سپاهان متشکل از جمع صنعت گرانی است که با اعتقاد به فراز فوق، تلاش داشته و دارند به عنوان عضوی موثر هر چند کوچک از این جمع افتخارآمیز وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.صنعت نفت در ایران به عنوان اصلی ترین محور جهت رسیدن به جامعه توسعه یافته و پایدار از نظر صنعتی است . سرمایه خدادادی نفت و گاز به ما ایرانیان موهبتی است که باید ازآن در جهت این توسعه پایدار استفاده کرد.

   طراحی و تولید پر مصرف ترین تجهیز در مجموعه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت « شیرآلات » وظیفه اصلی گروه متخصصین و صنعت گران شرکت ماست .
   ما وظیفه داریم با نهادینه سازی ساخت این تجهیزات مهم ،زنجیره ای از خدمات خودرا به جامعه عرضه نمائیم. اشتغال مولد و ثروت ساز ، ایجاد موازنه ای مثبت در تبادل ارزي کشور به نفع داخل و تعامل نزدیک و کارا با متولیان تبدیل سرمایه خدادای نفت و گاز به سرمایه گذاری در کشور، بخش مهم این زنجیره خدمات است.

مابه راه خود ایمان داشته و برایمان خود استواریم و موفقیت ما را، اول صنعت گر هستی، تضمین نموده است.

" علی محمد ایزدی "